ÚČETNICTVÍ
Vedení a zpracování
účetnictví, daňové evidence
DANĚ
Zpracování daňových přiznání fyzických a právnických osob, DPH, silniční daň ...
PERSONALISTIKA
Zpracování mezd a vedení
personální agendy
Nabízím komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, závislá činnost...) pro malé a střední firmy. V oboru podnikám od roku 1994. Na výkon své činnosti mám uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti. Každoročně se účastním několika školení a seminářů týkajících se novelizace zákonů.
  • Osobní přístup ke klientům (dojíždění na místo po dohodě s klientem)
  • Vyzvednutí podkladů pro zpracování (po dohodě s klientem)
  • Uložení veškerých podkladů (na jedno účetní období)
  • Podávání tiskopisů elektronicky (pokud to nelze, odevzdávám je osobně)
  • Elektronická komunikace s úřady (ZP, SSZ, FÚ)
  • Správa datové schránky
  • Zastupování při kontrolách s orgány státní moci na základě plné moci
Helena Bergerová
Ústí nad Labem
telefon: 603 513 816
e-mail: helenab@volny.cz

FormstudioÚčtoJežek SWStereo
© 2012 Helena Bergerová  | © Design by Jehla

SMŠ DominoHappyLoopPJ-Mont